Vodu (s)potřebujeme!

Projektové dny 07./08./09./10.10. 2019 v žákovské laboratoři Aquamundi

Vodu používáme každý den. Průměrná spotřeba v Drážďanech dosahuje výše 96-97 litrů na osobu. A převážná většina takto spotřebované vody končí v kanalizaci. V Drážďanech se za to platí poplatek 1,81 € za m³. Proč se platí tento poplatek a co se děje s odpadní vodou?

Bild 1_ba_KLEIN.jpg

České a německé žáky a žákyně jsme symbolicky poslali do kuchyně, aby se podívali, kde všude v ní vzniká odpadní voda a jaké jsou v ní látky.  V roli „expertů“ testovali vizuální a čichovou stránku různých odpadních vod. Je jen škoda, že zatím neexistuje standardizovaný postup, jak analyzovat vodu pomocí výrazů v obličeji!

Bild 2_KLEIN.JPG

Dalším tématem bylo mytí nádobí. Napřed jsme se zabývali tím, jak vzniká špinavá a mastná voda. A pomocí jednoduchého postupu jsme vypočítali množství tuku v potravinách, které jsme si poté názorně prezentovali pomocí malé výstavy.

Oproti mytí doma si zde žáci v klidu mohli otestovat, co vše se děje při mytí nádobí a jak při tom vzájemně reagují různé látky.

Bild 3_ba_KLEIN.JPG

To, co jsme v laboratoři zkoumali v malém, si pak na konci mohli žáci a žákyně prohlédnout  a všemi smysly prožít reálně ve velkém v rámci prohlídky čističky odpadních vod v Drážďanech. Co jsme v malém jen očichávali, jsme během prohlídky mohli vnímat celým nosem: „Taková voda není ode mě!“, „To je k nevydržení – dělá se mi špatně!“. A na konci: „Cože, tak čistá a bez zápachu je voda na konci procesu čištění?!“

 

Projektové dny ve dnech 11./12.03.2019 v žákovské laboratoři Aquamundi

Vodu potřebujeme každý den. Podle posledních statistik připadá v Německu 123 l na osobu a den. Pitná voda jako taková však z toho tvoří jen velmi malou část. Většinu tvoří voda, kterou spotřebováváme, tj. znečisťujeme. A co se děje se špinavou vodou?

B1_P1110611_ba_KLEIN500.JPG
Na této stanici žáci testovali chuť vody a snažili se přijít na to, proč může mít různé chutě.

Touto otázkou se společně zabývali němečtí a čeští žáci a žákyně. Specificky pak šlo o vodu, kterou používáme pro mytí nádobí. Napřed šlo o to, zjistit, co vše je v této vodě na umývání a odkud to pochází. Překvapení vyvolalo zjištění, kolik tuku a cukru je obsaženo v našich potravinách. 

B2_P1110619_ba_KLEIN500.JPG
Stanice k tukům a cukrům v naší stravě.

Ať již ručně nebo v myčce na nádobí, žáci zjišťovali, jak se jednotlivé látky jsou chovají při mytí nádobí. V paměti žáků jistě zůstala jejich role expertů při první analýze odpadních vod.

B3_P1110618_ba_KLEIN500.JPG
Na této stanici se laboratorně testovali různé čistící prostředky ohledně jejich vlastností a účinnosti.

Co se testovalo v malém, si na závěr žáci a  žákyně prohlédli ve velkém a zcela prakticky, neboť absolvovali prohlídku čističky odpadních vod, během které zapojili všechny své smysly. Základní teze byla jasná: „Je to sice potřeba, ale pro můj nos to není”.

 

Projektové dny pro studenty ve stupních 7-9

Voda je označována za elixír našich životů a v podobě pitné vody měla být dostupná všem. Stává se však stále více předmětem ekonomických činností, někdy je jí moc, jindy zase málo, spotřebováváme jí, znečisťujeme jí. Současně může být v pevném, kapalném i plynném skupenství a zastává důležitou roli ve všech oblastech života.

tap-791172_1920_ba_KLEIN800.jpg
čistá voda z vodovodního kohoutku (foto: pixabay)

Pro nás samozřejmostí, že můžeme každý den vodu používat. Díky vysoké kvalitě úpravy vody máme dobrou pitnou vodu. Díky dobře zorgani-

zovanému zpracování odpadních vod a moderním čistícím metodám jsou naše potoky, řeky a jezera relativně čistá.

water-3708187_1920_ba_KLEIN800.jpg
pitná voda by měla být dostupná všem (foto: pixabay)

Žáci a žákyně ze 7. až 9. tříd se zabývají dostupností pitné vody a problematikou čištění vody. Co vše je v odpadních vodách a jak to lze vyčistit? Představíme celý proces od vzniku až po likvidaci odpadních vod včetně základních analytických postupů. Pomocí jednoduchých analytických postupů se z žáku stanou „experti“, kteří budou schopni interpretovat první výstupy ke složení odpadních vod.

Vedle vědeckého obsahu, který vychází z každodenního života v Čechách i v Německu, zaujímá velkou roli v projektu také interkulturní setkávání a komunikace. Z toho důvodu je součástí projektových dní i jazyková animace.

Projekt je realizován s podporou podniku Stadtentwässerung Dresden a prostřednitvím Fondu malých projektů je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je realizován s podporou

Logo-EU_mit_Verweis_Fonds_Farbe.jpg

SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi-KLEIN.jpg

Logo-EEL-KLEIN.JPG

Stadtentwässerung DD_2.jpg

Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Katrin Steiner – organizace projektu

Tel.: 0351 4 94 33 40
Fax.: 0351 4 94 34 40
Mobil: 0176 22 74 37 27

E-Mail: katrin.steiner@uzdresden.de

Projektový partner

Znak-GT-KLEIN.jpg
 Gymnazium Teplice