Ekologická výchova! Ale jaká?

Zpátky k pramenům s "AD FONTES "!

Ekologická výchova je dnes standardem a již po nejméně 27 let také jedním z těžišť činnosti Ekocentra Drážďany. Mnohé se sice změnilo, ale otázky zůstávají - jak toto téma zprostředkovat starým a novým cílovým skupinám nebo jaké moderní metody používat. V rámci výměny zkušeností se těmito otázkami v rámci projektu zabývají čeští a němečtí odborníci na ekovýchovu. Za tímto účelem spolupracujeme jak s našimi německými partnery, kterými jsou „Krušnohorský spolek“ (Erzgebirgsverein) z Annaberg-Buchholz a spolek „DOMINO Soziale Projekte“ ze Žitavy (Zittau), tak s českým partnerem, kterým je "Oparenský mlýn" spadající pod Asociaci TOM ČR.

Za naši stranu připravíme nabídky pro žáky a rodiny z Německa i Česka na témata Voda a Proměny.

muehle.jpg
Mlýnské kolo v Oparenském mlýně, fotografie: A-TOM

U tématu Voda jde např. o seznámení se s faunou a flórou v potoce a v jeho okolí, o určování biotických a abiotických faktorů a o kvalitu vody. Dále připravíme experimenty, které přibližují fyzikální a chemické vlastnosti vody. A také poukážeme na politický význam tématu voda. V další části se budeme zabývat především uměleckým ztvárněním tohoto tématu. Při tom využijeme již získané přírodovědné poznatky např. pro výrobu barev. Během výtvarné realizace si také otestujeme své řemeslné schopnosti. 

Obsahem tématu Proměny jsou mýty a rituály spojené s výrobou masek v různých kulturách. Vedle příběhů o vzniku masek a důvodech jejich výroby si masky také sami vyrobíme z nejrůznějších materiálů a za pomoci nejrůznějších technik.

Pověsti a příběhy, spojené s mlýnem, jsou základem pro výrobu maňásků, určené především pro rodiny s malými dětmi. A tyto figurky si od hlavy až po oblečení nejen vyrobíme sami, ale také si s nimi zahrajeme.

Místem, kde budeme tyto programy testovat, je Oparenský mlýn v Českém Středohoří, v Oparenském údolí poblíž obcí Velemín a Chotiměř u Lovosic, v oblasti vhodné pro výlety (zřícenina hradu Oparno) i delší výšlapy (hora Lovoš nebo Císařské schody).
Mlýn byl již rozsáhle rekonstruován a díky projektu " AD FONTES" dojde k rozšíření jeho programu o další kulturní a především ekologicky orientované nabídky pro různé cílové skupiny.

Modul 5 - Voda


kurz 3: Element voda
kurz 4: Voda jako politikum


V říjnu 2020 ve „Staré cihelně“, pobočce Ekocentra v drážďanské čtvrti Prohlis

Žáci a žákyně si již cestou do „Staré cihelny“ vyzkoušeli téma Voda – lilo jak z konve! A to během všech tří dní.
Na počátku jsme se blíže podívali na globus. Z větší části na něm převažuje modrá barva. Aha – tak proto říkáme „modrá planeta“! Pro žáky, žákyně, učitele, učitelky i hosty bylo trošku překvapením, jak málo je na zeměkouli vlastně sladké vody. A tolik slané vody přeci ani nemůžeme vypít! Experiment s jablkem nám to dostatečně a názorně přiblížil.

blauerplanet.jpg
Modrá planeta, fotografie: UZD

Poté jsme se společně věnovali otázce, k čemu vodu potřebujeme a co všechno s vodou děláme. Kde je všude voda a kolik jí je? Žáci a žákyně tak postupně sami došli k zavěru: když máme k dispozici tak málo vody, měli bychom s ní přeci jen „zacházet úsporně a tolik ji neznečisťovat“!

eimer.jpg
Spotřeba vody, fotografie: UZD

V této souvislosti jsou velice zajímavé geniální vlastnosti vody, kterých pochopitelně rádi využíváme. Žáci a žákyně se tak s velikou zvědavostí a s překvapivou trpělivostí pustili do experimentování a odhalování různých vlastností vody. Společně pak proběhlo vyhodnocení, kde všude v běžném životě narážíme na vodu a jak vědomě využíváme jejích vlastností.

wassereigenschaften.jpg wassereigenschaften2.jpg
Vlastnosti vody, fotografie: UZD

Během projektových dní jsme tak udělali oblouk od globálních vodních poměrů až po malé dešťové kapky.


Modul 5 - Voda
kurz 5: Voda a barva

a

Modul 6 - Proměny
kurz 1: Výroba masek

V září 2020 v Oparenském mlýně


Naším tématem byla „Proměna“ - a také na přírodě byla již vidět změna ročních období, neboť plná zeleň rostlin a stromů se již začala promíchávat s prvními pastelovými barvami. A právě barvy hrály velikou roli v rámci uměleckého ztvárnění masek.

Na počátku našeho tématu „proměny MASEK“ jsme absolvovali krátký exkurz do světa masek. Masky a hry využívající masek hrály v dějinách lidstva a ve všech koutech zeměkoule vždy roli.

V tomto kurzu však šlo nejen o historické informace, ale také prožitek z výroby vlastní masky. Dozvěděli jsme se, jak lze pomocí hrnčířského jílu plasticky modelovat masky a utvářet je pomocí vlastních tvořivých rukou.

maskenbau1.jpg
Výroba masky vyžaduje trošku odvahy a kreativity, fotografie: UZD

Poté, co každé dítě namalovalo svou „masku“, jsme se pustili do jejího plastického formování pomocí hrnčířského jílu.

maskenformen1.jpg maskenformen2.jpg maskenformen3.jpg
Formování masky, fotografie: UZD

Formu z hrnčířského jílu jsme ještě nakašírovali papírem a nechali vysušit na teplém místě.

maskenherstellung1.jpg maskenherstellung2.jpg maskenherstellung3.jpg
Výroba masky, fotografie: UZD

V dalším kroku získaly naše masky barvu. Barvy o nás něco vypovídají a zároveň nás ovlivňují. S tímto vědomím jsme se také pustili do barevných kreací. Pod odborným vedením jsme si barvy vyrobili, namíchali a také nanesli na masky.

maskenherstellung4.jpg maskenherstellung5.jpg maskenherstellung6.jpg maskenherstellung7.jpg
Výroba masky, fotografie: UZD


maskenfertig.jpg
Příklady hotových masek, fotografie: UZD

S výsledky jsme byli velice spokojeni, neboť i velice malým dětem se podařilo vyrobit si vlastní masky. A jejich výroba, polepení a pomalování nám dělalo velkou radost.


Modul 5 - Voda

kurz 1: Vodní toky
kurz 2: Určování kvality vody
kurz 4: Voda jako politikum


V září 2020 v Oparenském mlýně

Dva pozdně letní dny strávily děti a mladé rodiny u Milešovského potoka, který protéká kolem Oparenského mlýna. Vybaveni gumovými holinkami, podběráky, síty a lupami jsme se vydali zkoumat, co všechno žije v potoce.

Opatrně, ale zároveň s velkou zvědavostí se děti brodily potokem a postupně odhalovaly, co vše žije v potoce nebo schováno pod kameny v něm. A něco šlo rozeznat teprve s pomocí lupy! Za pomoci určovacích pomůcek jsme však nakonec všem odhalením mohli přiřadit správný název. A nalezení živočichové současně indikovali dobrou kvalitu vody.

lebenbach1.jpg lebenbach2.jpg
Život v Milešovském potoce, fotografie: UZD

Ale jestli tomu tak skutečně je, jsme otestovali v dalším kroku. Děti odebraly z potoka vzorky vody a za pomoci analytické sady určily hodnotu pH, nitrátů, fosfátů a tvrdosti vody. Všechny hodnoty byly v pořádku: Milešovský potok vykazuje dobrou kvalitu vody!

wasserguete1.jpg wasserguete2.jpg
Určování kvality vody, fotografie: UZD

Na závěr jsme v uvolněné atmosféře s rodinami podiskutovali, proč je čistá voda pro nás důležitá – od potravin, přes faunu a flóru v potoce až po velké oceány. Děti se samy rozpovídaly o celosvětovém významu vody a všichni byli překvapeni, jak málo sladké vody je naší zeměkouli. Naši nejmenší to shrnuli takto: s vodou zacházíme opatrně a udržujeme ji čistou!

wasserverhaeltnisse.jpg
Globální rozdělení vody, fotografie: UZD


Modul 6 - Proměny

kurz 1: Výroba masek

V únoru 2020 v Oparenském mlýně

maskenfertig2.jpg
Příklady hotových masek, fotografie: UZD

Výroba masek a různé převleky patří neodmyslitelně k únorovým masopustním průvodům. Tento zvyk, který přišel z jižních oblastí Německa, upomíná na vyhánění zimy a s jeho převleky a folklórními maskami se aplikuje dodnes.

Masky a hry s maskami doprovázejí lidstvo od nepaměti a hrají roli ve všech koutech světa.

S cílem dozvědět se vice o tématu masek a hlavně si svoji masku také vyrobit, přijela o zimních prázdninách skupinka dětí z žitavského regionu do Oparenského mlýna v Českém středohoří.

Na počátku se děti vydaly na cestu do světa masek, aby se dozvěděly něco o jejich původu a významech. A pak se vydaly na cestu výroby vlastních masek. Avšak vyrobit si vlastní masku chvilku trvá a vyžaduje si odvahy a kreativity!

Každé dítě napřed namalovalo na papír, jak by jeho maska mohla vypadat. Poté jsme se pustili do přípravných prací – výroby papírového jádra a jeho polepení hrnčířským jílem. S jeho pomocí tak děti vymodelovaly obličej a celkovou podobu masky podle svých vlastních představ.

maskenrohform.jpg
Hrubé podoby masek, fotografie: UZD

Další den jsme se pustili do barevného ladění masek. Ale až po krátkém úvodu, díky kterému se děti dozvěděly něco o významu barev a o jejich působení na člověka. Takže např. světlemodrá válečná maska působí mírumilovněji, než tmavě fialová.

A vyzbrojeni těmito znalostmi jsme se pustili do malování


Modul 5 - Voda

kurz 1: Vodní toky
kurz 2: Určování kvality vody
kurz 3: Element voda


V květnu 2019 v Oparenském mlýně

Co je vzácnější nad zlato a sůl? Aby odpověděli na tuto otázku a objevili tajemství životadárného pokladu, který na první pohled působí ještě prostším a všednějším dojmem, než sůl, přijeli do Oparna předškoláci z Lesního klubu a školáci ze Základní školy Jurta v Děčíně – Nebočadech na třídenní program o vodě

oparnomuehle.jpg
Oparenský mlýn, fotografie: UZD

Cílem lektorky Andrei Reißhauer bylo seznámit účastníky a účastnice s faunou a flórou v potoce a v jeho okolí, zjistit kvalitu vody a prozkoumat, jaké v něm žijí živé organismy a jak jejich život ovlivňují neživé součásti přírody.

wassereigenschaften3.jpg wassereigenschaften4.jpg
Zkoumání fyzikálních a chemických vlastností vody. fotografie: UZD

Experimentování s vodou zaručeně znamená mokré ruce. Voda ruce chladí, je hladká, vlní se jako průhledné sklo přes kameny a při tom si zpívá. Zelené řasy jsou možná vlasy vodníkovy ženy, které ryba vypráví podvodní pohádku. Takové jsou první dojmy při posezení na břehu potoka. Při bližším pohledu objevíme drobnější živočichy, u nichž určíme jejich korektní název a kteří současně prokazují čistotu vody v potoce.

Zúčastněným dětem taktéž ukážeme, jak potok na své dlouhé cestě údolím směrem do Labe postupně nabírá vodu ze širokého okolí. Na této cestě může snadno dojít ke znečistění vody. Následky znečistění pak dopadají na mnoho živočichů a rostlin v okolí potoka. Účastníci a účastníce se seznámili s možnými zdroji znečistění, jak se dá znečistění zabránit a jak lze vodu čistit.

Voda je čirá, bezbarvá tekutina, chuťově a čichově neutrální. Účastníci a účastníce otestovali vodu z vodovodu a různé minerální vody a konstatovali, že některé přísady vodě nijak neškodí, jiné je ji změní či z ní udělají dokonce vodu léčivou. Porovnávali jsme při tom barvu, zápach a chuť minerálních vod a vody z vodovodu. 

Jak lze využít síly vody, na to se leze v Oparenském mlýně podívat napřímo. Děti si zde mohou prohlédnout, jak vypadá funkční mlýnské kolo a jak lze pomocí vody mlít obilí.

bach.jpg
Potok u Oparenského mlýna, fotografie: UZD

muehlrad.jpg
Mlýnské kolo v Oparnu, fotografie: UZD

A co se účastníci a účastnice naučili během projektových dní? Jak jsme všichni závislí na vodě, že její čistota je absolutně důležitá pro naše zdraví a že její kvalitu ovlivňujeme našimi každodenními rozhodnutími. A že s vodou je potřeba zacházet ohleduplně a šetrně. 

 

Modul 6 - Proměny

kurz 2: Výroba maňásků


V září 2019 v Oparenském mlýně

Bild 3_AS_KLEIN.jpg
Pod vedením lektorky Birgit Pätzold ze spolku Ekocentrum Drážďany si vyrobily ruční loutky z papírmašé a mohly si s nimi zahrát své domácí divadlo, fotografie: UZD

V září 2019 se děti v Oparenském mlýně naučily kouzlit z tak každodenních věcí, jakými jsou staré noviny, voda nebo zbytky látek.  

Koho by dnes napadlo, že si lze hrát, tvořit a zažít zábavu i bez peněz, plastu, tavné pistole a prefabrikovaných sad? 

Děti z Chotiměřské školky si to vyzkoušely a zjistily, že tvořit se dá z věcí kolem nás, jen to někdy trvá trochu déle nebo je třeba zapojit více vlastní invence a pocvičit své prsty v jemné práci.

Bild 2_AS_KLEIN.jpg
Na výrobu loutek bylo nejdříve nutné připravit hmotu, ze které se budou tvarovat hlavičky., fotografie: UZD

Na výrobu loutek bylo nejdříve nutné připravit hmotu, ze které se budou tvarovat hlavičky. Děti proto natrhaly na drobno mnoho stránek starých novin. Velká hromada drobných útržků se pak smíchala a rozmíchala s vodou s lepidlem. A k tomu děti recitovaly kouzelná zaříkávadla, aby se čarování povedlo. Když hromada papíru zmizela a stala se z ní mokrá kaše, mohlo se přistoupit k formování hlaviček. 

Každý z dětských kouzelníků si vyslechl vyprávění o loutkovém divadle a o loutkách. Pak si děti vybraly postavu, kterou chtěly ztvárnit. Pro nejmenší připravila Birgit Pätzold základ hlavičky z papírmaše již předem.

Další den, když byly hlavičky loutek již vytvarovány a suché, se mohlo přistoupit k malování obličejů. 

Bild 1_AS_KLEIN.jpg
Kouzlo se povedlo! A děti se teď mohou s figurkami pustit do hraní, fotografie: UZD

Z barevného filcu děti nastříhaly loutkám kabátky, sukně a kalhoty. Díky šikovným dětským ručičkám se tak z papírových koulí a boulí začaly stávat různá zvířata a pohádkové bytosti.


Modul 5 - Voda
kurz 5: Voda a barva

Modul 6 - Proměny
kurz 2: Výroba maňásků

V říjnu 2018 v Oparenském mlýně

Projektové dny pro oba moduly byly zaměřeny na rodiny a na dětské skupiny.

Modul 5

Tématem byly otázky, co má barva společného s vodou, jak se barvy dříve vyráběly a jak si můžeme barvy sami vyrobit.

Ausschnitt_ba.jpg
Sami si namíchat barvy, otestovat různá pojidla a pozorovat barevnou výraznost pigmentů z různých zemin nám dělalo velkou radost, fotografie: UZD

Ale nejdříve si účastníci prohlédli více jak 300 let starý a nyní opravený Oparenský mlýn s jeho vodním kolem a vodním hřištěm. Účastníci a účastnice se dozvěděli mnohé o životě ve mlýně a sami si na mlýnském kameni namleli obilná zrnka.

Po krátkém úvodu do světa barev, jejich dějin a jejich významu se všichni pustili do výroby barev. Pro výrobu přírodních barev jsme jako barvicí prostředek, resp. barevné pigmenty použili různobarevné, na jemno umleté zeminy.

_DSC0429 1_KLEIN.jpg
Vlastnoručně vyrobené barvy, fotografie: UZD

Pomocí vody lze barevné pigmenty rozpustit a barvu lze pak nanášet.

Vznikne tak barevná kašička, která sice vypadá jako hotová barva, ale po jejím vysušení zjistíme, že barevné pigmenty nezůstanou přilepené na papíru. Schází pojidlo, jehož úkolem je udržet pigmenty na daném podkladu. Pro jeho výrobu použijeme přírodní produkty jako jsou mouka, vajíčka, tvaroh a pryskyřice ze stromů.


Modul 6

Účastníci a účastnice si z jednoduchých materiálů, jako jsou staré noviny, zbytky látek a barev, a s troškou zručnosti sami vyrobili ruční loutky.
Na počátku se však každý musel zamyslet, jak má nebo může jeho ruční loutka vypadat.
Pak se pustili do výroby papírmašé. Při tom se “plácalo” a modelovalo. Na závěr došlo k pomalování hlaviček ručních loutek a ze zbytků látek loutky loutky získaly vhodný oděv.

_DSC0358 1.jpg
Z papírmašé vznikli kocour Odin, létající jednorožec, piráti a draci, fotografie: UZD

Projekt je realizován s podporou

AD FONTES je česko-německý projekt, který je v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj realizován s podporou Evropské unie, prostřednictvím programu Interreg V A „Ahoj sousede - Hallo Nachbar“.

Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Birgit Pätzold, Bettina Bauer – organizace projektu

Tel.: 0351 4 94 35 03
Fax.: 0351 4 94 34 40
E-Mail: bettina.bauer@uzdresden.de

Projektový partner
Downloads