Projekt Athene - AŤ NÁM SÝČEK V NOCI HOUKÁ

AKTUALITA: Workshopu na téma „reintrodukce sýčků - pro a proti“

Sice v rámci projektu Athene nedochází k reintrodukcím sýčka, ale i tak se dne 15.08.18 konal workshop na toto téma. Cílem bylo především navázání kontaktů s dalšími sýčkovskými projekty na úrovni regionální i nadregionální. Zájem byl vysoký: více jak 20 účastníků z Čech a středního Německa živě debatovalo o výhodách a nevýhodách reintrodukce jako jedné z metod zachování druhů, jakož o konkrétních problémech, které jsou spojeny s realizací reintrodukcí.

Děkujeme účastníkům za zájem, zvláště pak českým kolegům z projektu Athene a expertům z Harze za jejich příspěvky, a taktéž tlumočníkovi za výborný překlad. O výsledky workshopu můžete zažádat na mailu athene@uzdresden.de.

comp_IMGP2726kopi.jpg
meziprojektová debata

Malá sova, velká minulost

Od antiky je pohled na sýčka obecného nejednoznačný: na jedné straně je symbolem bohyně moudrosti Athene, na straně druhé pak symbolem smrti, neboť hnídil často na hřbitovech. Dnes se však sýčka již nemusíme obávat – právě naopak.

Sýček v ohrožení …

Dnes bychom se právě měli nechat inspirovat moudrostí, aby nám tato vzácná sova vůbec zůstala zachována. Sýčkovi obecnému totiž hrozí vyhynutí. A to platí i pro Sasko a Česko. Dle odhadů nalezneme v Sasku ještě 11 hnízdících párů. V Čechách přeci jen o něco více – kolem 130.  Sýček byl přitom dlouho široce rozšířeným druhem. Jeho vyobrazení nalezneme již na antických mincích a jeho oblíbeným domovem byly, a do dneška i jsou, kamenolomy, vinice nebo ovocné louky.

… i jeho biotop

Největší ohrožení pro sýčka plyne právě z toho, že mizí pro něj vhodné biotopy. Přitom tyto biotopy, stejně jako naše malá sova s velkými oky, mají co nabídnout. Louka s ovocnými stromy, ovcemi a výhledem na Saské nebo České Švýcarsko – to v mnohým z nách vyvolá jistě vzpomínky na poslední dovolenkovou túru nebo pocit domova. Takže když ochráníme takovoutu krajinu, přispějeme současně i k ochraně sýčka a zároveň nabídneme turistům i domácím krásná místa pro život, rekreaci a snění!

Projekt

A to je přesně cílem projektu “Athene”. Aneb hodláme přispět k návratu sýčka do Saska a k posílení jeho populace v Čechách. A to různými opatřeními:

  1. monitoring sýčka obecného -  kde jej vůbec ještě najdeme?
  2. vyhledání vhodných biotopů – kde bychm jej mohli brzy zase vidět?
  3. přeshraniční spolupráce – sýčka nezajímají hranice států, a proto úzce jsme činní na obou stranách hranice
  4. publicita – co děláme, co děláte a co můžeme společně udělat pro ochranu sýčka?

a: pustit se do práce!

Pochopitelně nezůstaneme jen u teorie. Ve vhodných biotopech rozvěsíme budky. Ukážeme Vám, jak lze jednoduchými opatřeními na vlastním pozemku odstranit pro sýčka smrtelné pasti ap.

A možná se nám společně podaří udělat ze sýčka opět jeden ze široce rozšířených druhů ptáků, jak tomu již kdysi bylo.

Steinkauz Bild.jpg
vnes málo vídaný host – sýček obecný

Základní údaje:

vědecké označení: athene noctua

váha a velikost: max. 23 cm a 250 g

vzhled: menší a zakulacený, svrchní strana těla tmavě hnědá a světlé skvrnění, spodina bělavá s podélnými hnědými skrvnami, duhovka citrónově žlutá (samce a samice nelze vnějškově od sebe téměř rozeznat)

potrava: různá v závislosti na ročním období a nabídce kořisti, sestává především z polních myší, hmyzu a žížal

mláďata: sýček klade od poloviny dubna v různćh dutinách v průměru 3-5 vajíček, mladí ptáci zůstávají v hnízdě přibližně 30-35 a po přibližně 2-3 měsících opuštějí své rodiče

biotopy a rozšíření: v severní Africe, Eurasii a střední Evropě obývá sýček obecný především ovocné louky a někdy I kamenolomy a parky

Jak se řekne sýček obecný německy: Steinkauz

 

Projekt je realizován s podporou
Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Uwe Bartling - odborný pracovník projektu
Mobil: +49 351 4943 570
E-Mail: uwe.bartling@uzdresden.de

David Maurer - organizace projektu
Mobil: +49 351 4943 571
E-Mail: david.maurer@uzdresden.de

Projektový partner