Projekt Athene - AŤ NÁM SÝČEK V NOCI HOUKÁ

Novinky z budek

Naši čeští kolegové vybavili před časem několik budek kamerami. A díky tomu máme první záběry z toho, co se v jejich nitru odehrává. Takže vidíme sýčka při různých aktivitách – např. sezení na vejcích nebo úspěšný návrat s ulovenou potravou.

Záběry pocházejí z budky tzv. anglického typu, který také používáme v rámci projektu ATHENE. Sýčkovi se v takové budce evidentně líbí! Nahrávání videa se spustí v momentě, kdy sýček přeruší infračervený paprsek ve vchodu do budky. Videa se nahrávají na datovou kartu a výběr z nich je zveřejněn na webu. Jinými slovy budou přibývat další videa, na která se můžete již teď těšit!

Videa jsou ke zhlédnutí zde: https://www.birdlife.cz/zaznamy-z-budky-sycka/

2019-05-06 13_27_47-Záznamy z budky sýčka • Česká společnost ornitologická – Opera.png
Novinky z budek

Den sov

Dne 24.02.2019 upořádalo Ekocentrum Drážďany ve své záchranné stanici pro ptáky v drážďanské čtvrti Kaditz Den sov. Na dotazy téměř 40 účastníků mj. odpovídali také naši kolegové z projektu ATHENE.

Zaměstnanci záchranné stanici pro ptáky představili různé druhy domácích sov a poskytli rady, jak se o ně starat a pečovat. Jako příklad pak bylo představeno několik sov, které se právě ve stanici nacházejí. Jako model tak byly k dispozici výr veliký, kalous ušatý a také jeden sýček obecný.

O přestávkách probíhala bohatá výměna zkušeností. A při této příležitosti také zkušenosti a informace z našeho projektu ATHENE. Po skončení oficiální části akce si pak zájemci mohli prohlédnout záchrannou stanici a podívat se i na supa bělohlavého, který se zatoulal až do Drážďan.

 

Jiří Hornek (5).jpg
SÝČEK, Foto: Jiří Hornek

 

Podzimní tip: mrtvé dřevo zachraňuje život!

Zima stojí přede dveřmi a jak lidé, tak příroda, chtějí teplo a zázemí. Hromada mrtvého dřeva se tak stává vyhledávaným zimním útočištěm, skrýší a hnízdem zároveň pro brouky, mravence, divoké včely. Větší hromady mrtvého dřeva vyhledávají jako přístřeší i ještěrky a ježci.

Úkol je tedy  skutečně „pro děti“ – zapojte proto děti nebo vnoučata! Mnoho zdaru při pozorování!

insect-hotel-3738227_1920.jpg
Nemusí to být vždy perfektní hmyzí hotel. Stačí poskládat různě veliké dřevo a už máme zimní útočiště a jarní pelech, neboť jaro jistě přijde.

SESBÍRAT ▶ NAVRSTVIT ▶ ZACHRÁNIT ŽIVOT

Jdeme na to!

1. Sesbírejte staré větve a větvičky různé šířky a velikosti. Listí na nich klidně nechte.

2. Zapojte jako pomocníky děti či vnoučata.
3. Vhodné jsou větve a zbytky dřeva po ořezu stromů; důležité jsou však také silnější větve nebo kmínky, podle toho, jak má být hromada mrtvého dřeva vysoká.
4. Vyhledejte klidné, slunné místo, pokud možno v závětří.  
5. Různě přes sebe navrstvěte větve, větvičky, kmínky.
6. Buďte kreativní: mechy a kameny hromadu nejen vylepší, ale vypadají i pěkně.

ČÍM VÍCE, TÍM LÉPE

Během následujících měsíců pozorujte, co se děje s tou hromadou mrtvého dřeva: larvy brouků rozkládají dřevní hmotu, do volných prostor se nastěhují včely a vosy a vaše hromada mrtvého dřeva se začně zmenšovat. Chcete mít další nájemníky? Pak se vraťte na počátek a přiložte dalších pár větví. Chcete-li více pomoci … rádi vám pomůžeme na athene@uzdresden.de.

Leták naleznete zde: download.

 

Workshopu na téma „reintrodukce sýčků - pro a proti“

Sice v rámci projektu Athene nedochází k reintrodukcím sýčka, ale i tak se dne 15.08.18 konal workshop na toto téma. Cílem bylo především navázání kontaktů s dalšími sýčkovskými projekty na úrovni regionální i nadregionální. Zájem byl vysoký: více jak 20 účastníků z Čech a středního Německa živě debatovalo o výhodách a nevýhodách reintrodukce jako jedné z metod zachování druhů, jakož o konkrétních problémech, které jsou spojeny s realizací reintrodukcí.

Děkujeme účastníkům za zájem, zvláště pak českým kolegům z projektu Athene a expertům z Harze za jejich příspěvky, a taktéž tlumočníkovi za výborný překlad. O výsledky workshopu můžete zažádat na mailu athene@uzdresden.de.

comp_IMGP2726kopi.jpg
meziprojektová debata ke sporné metodě záchrany druhů

 

Athene – ZACHRAŇME SÝČKA!

Sýček patří mezi nejvíce ohrožené ptačí druhy ve střední Evropě. Bez naší pomoci mu hrozí vyhynutí. A přitom pro naše prarodiče to byl ještě naprosto normální a rozšířený druh sovy. V posledních desetiletích však nastal jeho rychlý úbytek, a to jak v Čechách, tak v Sasku. Dnes nalezneme v Sasku ještě na 11 hnízdících párů, v celé České republice mezi 100 až 130, většinu z nich v Ústeckém       a Středočeském kraji. Hlavní příčinou tohoto vývoje je úbytek vhodných stanovišť i jeho kořisti v důsledku průmyslového zemědělství.

DSC01483a_retus(3)_klein.jpg
Statný chlapík a jeho malý přítel – český farmář spolupracuje při záchraně sýčka. Fotografie: Martin Šálek

Základní údaje k sýčkovi (athene noctua)

Sýček je drobná sovička, sameček dosahuje velikosti kosa, samička až hrdličky.  Vyznačuje se velkou hlavou s plochým temenem. Svrchní strana těla je tmavě hnědá a se světlým skvrněním, spodina bělavá a s hnědými skrvnami. Oči jsou žluté.

Sýček loví hlavně za šera a rád vysedává na vyvýšených místech. Především v jarních měsících dává sameček táhlým a stoupajícím půůůjd" najevo svou přítomnost ve svém revíru. Hlavním zdrojem potravy jsou hraboši, myši, velký hmyz a pro odchov potomků také žížaly.

Sýček klade od poloviny dubna v průměru 3-5 vajíček. Mladí ptáci zůstávají v hnízdě přibližně 30-35 dní a po přibližně 2-3 měsících opuštějí své rodiče.

Athene noctua je rozšířen v severní Africe a Eurasii. Ve střední Evropě obývá sýček obecný především ovocné louky, někdy také kamenolomy a parky, a čím dál tím více urbánní území. A německy se sýček řekne Steinkauz.

 

Vhodné prostředí

Největší ohrožení pro sýčka plyne právě z toho, že mizí pro něj vhodné biotopy. Přitom tyto biotopy, stejně jako naše malá sova s velkými oky, mají co nabídnout. Louka s ovocnými stromy, ovcemi a výhledem na Saské nebo České Švýcarsko – to v mnohým z nách vyvolá jistě vzpomínky na poslední dovolenkovou túru nebo pocit domova. Takže když ochráníme takovoutu krajinu, přispějeme současně i k ochraně sýčka a zároveň nabídneme turistům i domácím krásná místa pro život, rekreaci a snění! Tak proč se do toho nepustit?

 

Projekt Athene

Projektem hodláme přispět k návratu sýčka do Saska a k posílení jeho populace v české části projektového území. A to různými opatřeními:

  1. Monitoring sýčka obecného - kde jej vůbec ještě najdeme?
  2. Vyhledání vhodných biotopů – kde bychom jej mohli brzy zase vidět?
  3. Přeshraniční spolupráce – sýčka nezajímají hranice států, a proto jsme činní na obou stranách česko-německé hranice
  4. Publicita – co děláme, co děláte a co můžeme společně udělat pro ochranu sýčka?
  5.  

Athene – s chutí jsme se pustili do prace!

Pochopitelně nezůstáváme pouze u teorie: věšením budek aktivně utváříme biotopy. Nebo vám ukážeme, jak lze sýčkovi a jiným ptákům nebo malým živočichům pomoci odstraněním pro ně smrtelných pastí na vašem pozemku.

Jak můžete pomoci sýčkovi:

 

DSC03464_klein.jpg
Pásovou sečí vašich pozemků pomůžete zachránit životy a vytvořit loviště

Opatření č. 1: sekejte trávníky a pastviny pásovou sečí

Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina s dostatečným množstvím krátkostébelných a na kořist bohatých biotopů, jakými jsou např. kosené okraje luk či pastvin. Krátce střižený trávník naopak neposkytuje sýčkům - a ani dalším rostlinám a zivočichům! -  prakticky žádný zdroj potravy, protože zde nenaleznou útočiště drobní savci, není zde dostatek rostlin jakožto zdroje potravin pro hmyz či červy.

Ideální je, pokud vaše louky, zahrady nebo trávníky kosíte pásovou sečí. Čím různoroději, tím lépe! Při kosení luk, zahrad či trávníků proto nechte na ploše pásy neposečené trávy, které slouží hmyzu      a drobným savcům jako důležitá stanoviště. Biotopová mozaika poskytuje sýčkovi i jiným živočichům výborné životní podmínky.

 

Mosaik Beweidung.jpg
Mozaiková seč je ideální pro extenzivní hospodaření na dobytčích pastvinách, Fotografie: Berit Künzelmann

Opatření č. 2: extenziVní pastva dobytka 

Pastva by neměla být intenzivní a na pastvině by se vždy měly nacházet nedopasky s vyšší travou, které slouží jako stanovištěm pro kořist sýčků.

 

Jiří Hornek (1_klein).jpg
Starý strom – výborný úkryt. Fotografie: Jiří Hornek

Opatření č. 3: Sázejte ovocné stromy a sady

Výsadbou vhodných stromů, jako jsou staré ovocné odrůdy, ořešáky nebo duby, přinesete do krajiny pestrost a sýčkovi vhodné prostředí pro odpočinek  i lov potravy. 

 

Landschaftsschutzgebiet_Röderhofer_Teiche_und_Egenstedter_Forst_-_Nordwestliche_Sonnenberg-Weide_-_Totholzhaufen_(1)_klein.jpg
Žijící hromada. Zdroj: wikipedia commons

Opatření č. 4: DEJTE ŽIVOT STARÝM STROmům a jejich torz

Nechte stát staré stromy nebo jejich torza. Stromové dutiny starých či umírajících stromů jsou ideálním stanovištěm a odpočívadlem (denní úkryty) pro sýčka a jiné dutinové ptáky, ze kterých navíc mohou lovit „na čekanou“.

Možná se nám společně podaří přispět k opětovnému rozšíření sýčka, jak tomu bylo dříve.

 

Martin Šálek (10_klein).jpg
Zadarmo budky pro sýčka s ochranou před kunami. Máte je kam umístit? Rádi vám pomůžeme! Fotografie: Martin Šálek

Opatření č. 5: INSTALUJTE BERLIČKY A naše BEZPLATNÉ Athene-BUDKY!

Na větších plochách luk i polí s absencí solitérních stromů nebo jiných vhodných posedů můžete instalovat berličky ve tvaru T, které představují důležité posedy sloužící k efektivnějšímu lovu potravy, a to nejen sýčkům.

Bezplatné budky pro sýčka a vhodné místo na vašem domě, statku, pozemku nebo půdě – tak připravíme vhodné stanoviště a odpočinkové místo. Rádi vám pomůžeme při praktické realizaci.
Návody na výrobu budek používaných v našem projektu naleznete zde: návody na ATHENE-budky

 

Martin Šálek (3).JPG
nezakryté nádrže na vodu, kolmo stojící roury jsou pro ptáky nebezpečím, které lze snadno minimalizovat, nebo dokonce plně odstranit, Fotografie: Martin Šálek

Opatření č. 6: JEDNODUCHÝM ZPůSOBEM ODSTRAŇUJTE TECHNICKÉ PASTI

Velký počet  sýčků, ale i řada dalších ptáků každoročně uhyne v sudech a  nádržích na vodu či ve svisle stojících rourách, komínech či okapech ústících do země. Těmto nebezpečím se nelze úplně vyhnout. Je však možné je snadno redukovat: do nádrže na vodu stačí instalovat dřevěný plovák, na kterém se pták může zachránit, či po vnitřním obvodu sudu přiložit jemné pletivo, po kterém se sýčci dokáží  vyškrabat ven. Pletivo by mělo být dostatečně hluboko, aby  pokrývalo výkyvy vody. Svisle stojící roury stačí  položit do vodorovné pozice či – pokud toto není možné – uzavřete horní  vstup pletivem nebo dřevěnou  deskou. Svislé okapy ústící pod zem lze opatřit mřížkou umístěnou v horním konci okapu.

 

Steinkauz Bild.jpg
Sýček – jeden z mnoha vyhynutím ohrožených ptačích druhů

 

Projekt je realizován s podporou
Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Uwe Bartling - odborný pracovník projektu
Mobil: 0174 5674585
E-Mail: uwe.bartling@uzdresden.de

David Maurer - organizace projektu
Mobil: 0157 51392213
E-Mail: david.maurer@uzdresden.de

Projektový partner