19 druhů – 2 přírodní lokality

Zachování rostlin z Červeném seznamu ohrožených rostlin v Saském Švýcarsku a Východním Krušnohoří

Umweltzentrum_gartnerei02.jpg
Kontrolle und Entfernung von Unkraut in Beständen der Arnika, Berg-Wohlverleih (Arnica montana L.)

„Opatření na zachování a udržení 19 klíčových druhů rostlin z proměnlivě vlhkých i suchých lokalit Saského Švýcarska a Východního Krušnohoří“. Tak zní korektní a trošku krkolomný název zprvu dvouletého projektu financovaného z programu „Přírodní dědictví“ (NE2007), který sezaměřuje na 19 druhů rostlin nacházejících se na saském Červeném seznamu ohrožených rostlin.

Tyto vybrané rostliny se vyskytují na různých lokalitách zemského okresu. Konitrud lékařský, starček poříční, ladoňka vídeňská, ostřice banátská, kyprej zopolistý, krvavec toten se v důsledku říčních úprav a změn ve využívání labských luk vyskytují jen velice zřídka. Dalšími vymřením ohroženými druhy, která mají svá přírodní stanoviště na vlhkých nebo nahorských loukách jsou kosatec sibiřský, upolín evropský, pcháč šedý, oman vrbolistý, svízel severní, srpice barvířská a čerktus luční.

Ostrolist poléhavý ve „špinavém koutku“

Na suchých loukách a polosuchých trávnících se daří arnice, vousatce prstnaté, jetelu horskému a prvorosence jarní. Ostrolist poléhavý (nebo ostrolist ležatý) se dříve vyskytoval často u lidských sídel. Jelikož potřebuje půdy s vysokým obsahem dusíku a zároveň se tolik nedokáže prosadit vůči jiným druhům rostlin, často rostl ve „špinavých koutcích“ u hradů a na vesnici. Violku dvoukvětou spíšeznáme z Alp, ale i v chladných údolích Saského Švýcarska ji najdeme čím dál tím méně.

Cílem projektu je posílení oslabených populací zvýšením počtu rostlin na jejich přírodních lokalitách. To by mělo přispět k jejich dlouhodobé stabilizaci.. V rámci realizace projektu došlo v roce 2013 ke sběrusemen jednotlivých rostlin, přiměřeně k velikosti jejich populace, z vhodných ploch v zemském okrese Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří. Pěstování sazenic rostlin probíhá od léta 2013 v areálu zahradnictví bývalého hřbitova Äußerer Matthäusfriedhof v Drážďanech-Friedrichstadtu.

Umweltzentrum_gartnerei03.jpg
Kontrolle und Entfernung von Unkraut in Beständen der Arnika, Berg-Wohlverleih (Arnica montana L.)

Bývalé hřbitovní zahradnictví jako semenná banka

Na rok 2014 je naplánováno opětovné vysazení části vypěstovaných rostlinek zpátky na vybrané plochy za účelem podpory jejich celkové populace. Další část sazenic bude vysazena v projektovém zahradnictví za účelem produkce dalších semen. Tyto založené kultury budou v dalších letech sloužit pro získávání semen, které budou vysety na vybraných plochách v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří resp. takto vzniklá semenná banka bude sloužit pro další lokální projekty ochrany přírody v zemském okrese. Přežití 19 klíčových druhů rostlin v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří přispěje z dlouhodobého hlediska k zachování druhové bohatosti v regionu. Pokud se např. udrží na labských loukách zdejší krvavec toten, mohl by to samé podařit i modrásku bahennímu, který je přísně chráněn v celé Evropě na základě evropské FFH-směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Housenky tohoto motýla se živí výhradně květy krkavce totenu. A to je jen jeden příklad toho, jak je v rámci přírody důležité zachování byť jen jednoho druhu pro přežití druhů navazujících.

Ansprechpartnerin