MUNDANI – PRO SVĚTOOBČANY ZÍTŘKA!

Uctění památky 13. února

na někdejším  Vnějším hřbitově sv. Matouše 

Jako každý rok uctili i letos občané Drážďan v rámci decentralizovaných vzpomínkových akcí k 13. únoru na někdejším  Vnějším hřbitově sv. Matouše pochovaných 700 obětí obou světových válek. Odpočinek zde nalezli sovětští nuceně nasazení, vojáci různých národností a oběti bombardování Drážďan.

Zájemci o historii hřbitova si po vzpomínkové akci mohli v tzv. Torhausu prohlédnout výstavu k historii hřbitova, která vznikla s podporou EU v rámci česko-německého projektu pro žáky Mundani.

 

Projektové dny na téma Spravedlnost: „práva dětí“

14./15.11.2018 2018 ve vzdělávacím a setkávacím místě v ulici Bremer Straße 18

Na otázku „co je dětská práce” odpovídá většina dnešních dětí a maldých, že se jedná o „domácí práce“, „vynášení koše“, „úklid pokojíku“, a myslí tím často otravnou pomoc v domácnosti.

Během obou projektových dní se však žáci a žákyně zamýšleli nad tím, ve kterých výrobcích je stále ještě „obsažena“ dětská práce, která zvyšuje zisky vlastníků firem.

Bild 2_KLEIN.jpg
Výstava věnovaná dětským právům UNICEF

Není lehké toto téma představit žákům, neboť vedle faktů obsahuje i emocionální stránku. Do jaké situace se dítě narodí, si dítě nemůže vybrat.

Během projektových dní rozhodoval los o tom, kdo se kde narodil. Takže byli šťastlivci, kteří mohli být „rozmazlováni“ čokoládou a hračkami, a dětští pracovníci, kteří mohli testovat svoji prodejnost. Celý projektový také doprovázela soutěž, kdo je nejrychlejší, nejšikovnější a nejvykutálenější.

Bild 6_KLEIN.jpg
"Dětská práce" - kterou německo-česká skupina měla nejrychlejší třídit semena!

Sotva šlo rozlišit, že se akce zúčastnili žáci ze dvou různých zemí. Všichni výborně kooperovali a vzájemně si pomáhali.

Komentář učitele: „Zajímavé téma, to jsem ani netušil.“

Komentář žáka: „Ten čas uběhl rychle, ale bavilo mě to“.

 

Projektové dny na téma Životní prostředí: „voda“

08./09.11.2018 ve vzdělávacím a setkávacím místě v ulici Bremer Straße 18

Téma voda je širokým tématem s mnoha aspekty. Během obou projektových dní šlo o společenskovědní a politický význam vody.

Krátký videoclip posloužil jako úvod do tématu. Hlavními tématy bylo málo vody, hodně vody a především pitná voda.

Velký zájem vzbudil u žáků úkol, během kterého „se přestěhovali“ na jeden z kontinentů a odhadovali, kolik je tam vody. Česko-německé dorozumívání při tom fungovalo perfektně, a to i bez mnoha slov.

ba_DSCF3678_KLEIN.JPG
Společně němečtí a čeští studenti řešili úkoly, kde je všude dostupná voda nebo tvaruje krajinu.

Česko-německé spolupráce bylo potřeba i při řešení úkolů na jednotlivých stanicích. U testování pitné vody pak padaly komnetáře typu „Co, tak rozdílně chutnají minerální vody?“, nebo „Fuj, to je slaný!“, „Neee, nic pro mě!“ či „Chutná dobře, dám si ještě!“

Překvapeni byli žáci také tím, kolik je různých vod, aneb „Opět jsme se dozvěděli něco nového.“

Projektové dny na téma Životní prostředí: „energie a mobilita“

01./02.11.2018 2018 ve vzdělávacím a setkávacím místě v ulici Bremer Straße 18

Být mobilní je dneska samozřejmostí. Již příjezd na místo realizace akce vyžadoval od žactva jistou mobilitu a vše, co s tím souvisí: orinetovat se, kudy půjdu do školy, resp. domů, jak se tam dostanu, tj. jakým vhodným dopravním prostředkem, potřebuji jízdenku nebo půjdu pěšky a jaký čas na to musím naplánovat.

ba_DSCN4558_KLEIN.JPG
Co je mobilita? Proč musíme být mobilní? Bylo to vždycky takhle?

Po jazykové animaci a poznávacím kolečku, které uvolnily atmosféru, jsme se pustili do hledání příčin mobility. Žáci byli sami překvapeni, kde všude v rodině, ekonomice nebo politice je mobilita! Rozdíly mezi Českem a Německem? Žádné!

ba_DSCN4616_KLEIN.JPG
Jak mobilní jsou lidé na jiných kontinentech?

Krátký pohled do historie dopravních prostředků ukázal jejich rychlý vývoj až do současnosti a ukázal, jak inovativní nápady mění naši budoucnost. A řemeslnou zručnost si žáci otestovali při stavbě auta budoucnosti.

A komentáře, které do doprovázeli: “Bych neřekl, že to bude fungovat.” a “Už dlouho jsem nešrouboval …!.

 

Projektové dny na téma: "Biodiverzita"

11./12./13./ a 14.09 2018 v setkávacím a vzdělávacím místu v ulici Bremer Straße 18

Za překrásného pozdně letního počasí dorazili čeští a němečtí žáci včas do ulice Bremer Straße.

Po přivítání následovalo vzájemné seznámení – na počátku trošku zdrženlivé, později však velmi vřelé a veselé.

Poté začala obsahová část, které byla tentokráte zaměřena na biodiverzitu nebo biologickou různorodost. Jedná se o pojmy, o kterých aktuálně hodně čteme v médiích a které se nás jako lidstva dotýkají na mnoha úrovních.

DSCN0768_KLEIN500.JPG
Vysvětlení pojmu biodiverzita

Žáci sedmých a osmých tříd však měli jen vágní představy, co se tím myslí.

Na různých stanicích se pak žáci tímto tématem ve smíšených česko-německých skupinkách zabývali podrobněji. Jak vypadá semínko rajčete? A co mají společného tráva, myš a káně?

DSCN0875_KLEIN500.JPG
Žáci určují luční květiny v areálu.

Velice nás všechny také překvapilo, že na sluncem vyprahlé louce jsme přesto našli více jak 20 druhů různých rostlin!

Photo0187_KLEIN500.jpg
Výsledek botanické práce

Citát jednoho žáka: „Neznám sice všechny ty kytky, ale že jich tady bude tolik, bych vůbec netušil.“

 

Česko-německý projekt na témata mír, spravedlnost a ekologie

Projektem Mundani chceme vzbudit zájem o velká témata, která hýbou lidstvem, a klást otázky, jaké konflikty nás dnes ovlivňují. Skutečného míru totiž nelze dosáhnout silou. Co to ale znamená, dosáhnout míru? Blahobyt našich společností má dopady na situaci jiných obyvatel zeměkoule a jejich dětí: lze však nějak dosáhnout spravedlnosti v celosvětovém měřítku? Přírodě kolem nás se odcizujeme, potřebujeme ji a zároveň ji ničíme. Můžeme přesto žít v souladu s přírodou? 

Projektové dny určené pro žáky od 8. tříd a zaměřené právě na tyto otázky od 1. dubna 2016 společně připravují Ekocentrum Drážďany a Gymnázium Teplice. Od března 2017 pak čeští a němečtí žáci společně pracují v rámci jednoho z celkem 10 témat.  

Projekt sestává ze dvou po sobě jdoucích dní, paralelně realizovaných v Drážďanech a v Teplicích. Místem realizace jsou zajímavá a neobvyklá místa – bývalá klášterní kaple a někdejší smuteční rozlučkové prostory v areálu bývalého hřbitova. Vybrali jsme je záměrně, neboť jejich dějiny autenticky reflektují války, vyhnání i naději na nový počátek …

DSC02050-Ausschnitt-KLEIN500.JPG
Čeští a němečtí žáci společně řeší úkoly. Častokráte se děti mezi sebou dorozumívají pomocí angličtiny, ale jsou k dispozici i tlumočníci.

Projektové dny jsou tematicky mezioborově zaměřené a vycházejí z učebních plánů pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy. Celkem si lze vybrat z 10 témat v tematických oblastech mír, spravedlnost a životní prostředí. 

Mír

Útěk a vyhnání
Co znamená vlast? Proč lidé opouštějí svou vlast? Jak zachází Německo a Česko se současnou uprchlickou problematikou? Jak se může zdařit integrace? Jakou roli hrály útěk a vyhnání v Teplicích po Druhé světové válce?

Lektoři:
Oliver Reinhard – redaktor fejetonů v novinách Sächsiche Zeitung (DE)
Martin Rak – Učitel dějepisu a zeměpisu na Gymnáziu Teplice (CZ)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Občanské války
Co jsou a jak vznikají občanské války? V jakých zemích probíhaly a v současné době probíhají občanské války? Jakou roli hrají v občanských válkách historie, kultura a náboženství? Jak žili Němci a Češi v 19. a 20. století společně?

Lektoři:
Martin Rak – Učitel dějepisu a zeměpisu na Gymnáziu Teplice (CZ)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar

Hledání stop: válka a mír
Co je válka a co je mír? Jak ovlivňují globální konflikty náš všední život? Jaké cesty existují k míru? Kde začíná mírová práce? Co nám vyprávějí památníky? Kdo se zasazuje o mír na celém světě?

Lektoři:
Iva Bejčková – Učitelka českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu Teplice (CZ)
Anselm Vogler – Externí spolupracovník Vojenskohistorického muzea Drážďany, pomocná vědecká síla na katedře Mezinárodní politiky TU Drážďany, asistent Drážďanské mírové ceny (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar

 

Spravedlnost

Xenofobie
Co víme o kultuře Romů v Česku? Co je to xenofobie? Jaké stopy muslimské kultury u nás existují? Jaké je to cítit se jako cizinec?

Lektoři:
Jan Růžička – Učitel dějepisu a občanské nauky na Gymnáziu Teplice (CZ)
Marina Schott – externí spolupracovnice oddělení Rozvoj publika/vzdělávání & zprostředkování Grassiho národopisného muzea v Lipsku, B.A. sociální vědy a filozofie s těžištěm kulturní vědy, B.A. afrikanistika, v současné době studium M.A. etnologie (DE)
Dr. Miriam Schultze – komisionální vedení Rozvoje publika Státních etnografických sbírek Saska; etnoložka (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Práva dětí
Kde existovala a existuje práce dětí? Proč musí děti pracovat? Existuje práce dětí také u nás? Jak lze umělecky ztvárnit téma válka-mír-štěstí?

Lektoři:
Sieglinde Eichert – pedagožka (učitelka a vychovatelka), vzdělávání dospělých/nezávislá docentka vzdělávacích nabídek a externí spolupracovnice Zemské centrály pro politické vzdělávání v Sasku,
[vedení projektu Saské nadace mládeže „samozřejmě lidské - CENA 2016“] (DE)
Radka Mrvová – Učitelka ruského jazyka a umění na Gymnáziu Teplice (CZ)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Férový obchod
Jaké jsou spravedlivé ceny za produkty? Co mají společného férový obchod a ochrana životního prostředí? Odkud pocházejí mé šaty? Proč jsou bohatí stále bohatší a chudí stále chudší?

Lektoři:
Jan Růžička – Učitel dějepisu a občanské nauky na Gymnáziu Teplice (CZ)
Benedikt Krüger – spolupracovník Ekumenického informačního střediska v Drážďanech (DE)
Silke Pohl – Spolupracovnice Ekumenického informačního střediska v Drážďanech (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar

 

Ekologie

Voda
Co dokáže voda? S jakými tradicemi, náboženstvími, rituály, pohádkami a příběhy je voda spojena? Kolik vody máme k dispozici?

Lektoři:
Martina Krausová – Učitelka matematiky a fyziku na Gymnáziu Teplice (CZ)
Monika Krausová – Učitelka matematiky a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Biodiverzita
Kolik přírody může existovat ve městě? Kolik přírody potřebuje město? Jaké jsou možnosti vlastního jednání pro udržení biodiverzity?

Lektoři:
Jana Bartošová – Učitelka matematiky a zeměpisu na Gymnáziu Teplice (CZ)
Zbyněk Ulrich – Učitel zeměpisu a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar
Klimatické změny
Jaké jsou prognózy pro náš region? Jaké důsledky mají tyto prognózy pro Sasko a Čechy? Jak reaguje tělo na klimatické změny?

Lektoři:
Monika Krausová – Učitelka matematiky a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Pavla Bergmanová – Učitelka matematiky a biologie na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylar


Energie a mobilita
Jak jsou lidé mobilní na různých kontinentech a v různých zemích? Jak spolu souvisí ochrana životního prostředí a energie? Jaká energie bude pro nás v budoucnosti důležitá a ekologicky přijatelná?

Lektoři:
Martina Krausová – Učitelka matematiky a fyziku na Gymnáziu Teplice (CZ)
Vladislav Jedlička – Učitel matematiky a fyziky na Gymnáziu Teplice (CZ)
Bettina Bauer – vedoucí ekologického vzdělávání v Umweltzentrum Dresden e.V. (DE)

Jazyková animátorka: Katka Senf
Tlumočník: Ladislav Lindner-Kylra

Projekt Mundani na jedné straně zprostředkovává znalosti, a to za podpory expertů z Vojenského historického muzea v Drážďanech, Saských etnologických sbírek, Saské zemské centrály politického vzdělávání, deníku Saské noviny, Ekumenického informačního centra, jakož i paní Bettiny Bauer, která má v rámci Ekocentra na starost ekologickou výchovu. 

Na druhé straně je pro nás velice důležité, aby se vzájemně setkávaly a poznávaly děti z České republiky a z Německa. 

Projekt je realizován s podporou
Kontaktní osoba

Umweltzentrum Dresden e.V.
Schützengasse 16-18
01067 Dresden

Katrin Steiner – organizace projektu

Tel.: 0351 4 94 35 01
Fax.: 0351 4 94 34 40
Mobil: 0176 22 74 37 27

E-Mail: katrin.steiner@uzdresden.de

Projektový partner
Download

Mír

Útěk a vyhnání

Občanské války

Hledání stop: válka a mír

Spravedlnost

Xenofobie

Práva dětí

Férový obchod

Ekologie

Voda

Biodiverzita

Klimatické změny

Energie a mobilita

Výstavy

Výstavy "Beuronská kaple v Teplicích" a "Torhaus v Drážďanech" představují dějiny obou míst až po dnešek.

Beuronská kaple v Teplicích

Torhaus v Drážďanech

Výstava "Mundani 1" dokumentuje projektové dny v Drážďanech a v Teplicích na témata Mír a Spravedlnost. Poslední tabule ukazuje aktivity v rámci jazykové animace na obou stranách hranice.

Mundani 1